Geschiedenis

Osteopathie is een beroep in de gezondheidszorg waarbij men zich bezighoudt met de diagnose, behandeling en preventie van mechanische stoornissen van het lichaam. Deze kunnen zich bevinden op het vlak van het bewegingsapparaat, het orgaanstelsel of (het ontbreken van) de samenhang hiertussen. Osteopathie is een manuele geneeswijze die iemands algehele gezondheid helpt te bevorderen, te herstellen en te ondersteunen.

 

Geschiedenis van de Osteopathie

Osteon is Grieks voor bot, pathos voor ziekte. Hieraan heeft de osteopathie zijn naam ontleend.

Osteopathie is ruim een eeuw geleden ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still (1828-1917). Hij combineerde zijn medische kennis met eigen, nieuwe inzichten. Zo’n inzicht was destijds dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging (mobiliteit) behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij creëerde een wijze om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam te kunnen opsporen. Met specifieke handelingen herstelde hij die beweeglijkheid, om zo een genezend effect op het lichaam uit te oefenen.

In 1891 stichtte Still ‘The American School of Osteopathy’. Dat was het startsein voor een verdere ontwikkeling van de osteopathie. In de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk is osteopathie inmiddels een erkende vorm van gezondheidszorg geworden.

spine osteopathyIn Nederland is deze vorm van geneeskunde nog relatief jong: de eerste osteopaten vestigden zich in 1985 in Nederland. In 1987 is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie opgericht, gevolgd door het Nederlands Register voor Osteopathie in 1989.

Osteopathie krijgt nu ook in Nederland steeds meer bekendheid. Op dit moment wordt het door sommige zorgverzekeraars nog gezien als een alternatieve behandelmethode. Bij andere valt dit onder´beweegzorg´. De NVO maakt zich hard voor de erkenning van osteopathie als reguliere geneeskunde in Nederland. Het College van Osteopaten, CvO, beschermt de kwaliteit van de osteopathische zorg in Nederland. Deze privaatrechtelijke organisatiestructuur waarborgt de kwaliteit van de osteopathie in Nederland.