Contact & Links

Adres:

Meerveld Osteopathie Leiden

Rijn en Schiekade 16

2311 AK Leiden

tel: 0630865062

e: gaarne gebruik maken van het contactformulier

Elke werkdag op kantoortijden bereikbaar.

Voor vragen of opmerkingen  kunt u het contactformulier gebruiken of ons bellen of mailen naar de praktijk.

Links

Een goede samenwerking en afstemming tussen zorgverleners belangrijk. Het maakt de zorg beter en doelmatiger. Meerveld osteopathie onderschrijft het belang van samenwerking en adviseert u de volgende websites eens te bezoeken. Onderstaande links kunnen voor u interessant zijn.

————————————————————————————————————————————–————————-

www.atl-leiden.nl/

—————————————————————————————————————————————————————-

www.nederlandseosteopathiefederatie.nl

—————————————————————————————————————————————————————-

http://www.blessure-in-beeld.nl/

—————————————————————————————————————————————————————-


Privacy Verklaring:

PV

Privacy verklaring:

Meerveld Osteopathie , gevestigd aan Rijn en Schiekade 16, Leiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.meerveldosteopathie.nl

contactgegevens: B. Meerveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Meerveld Osteopathie. Hij is te bereiken via info@meerveldosteopathie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Meerveld
Osteopathie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meerveldosteopathie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Meerveld Osteopathie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Meerveld Osteopathie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Meerveld Osteopathie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meerveld Osteopathie (onderdeel meerveld osteo)) tussen zit. Meerveld Osteopathie gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen: Intramed (declaratie),
Supersaas (agendasysteem). Famed (declaratie).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Meerveld Osteopathie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens tien jaar.
Reden Personalia > Bewaartermijn > tien jaar wettelijk.Delen van persoonsgegevens met derden: tien jaar, wettelijk verplicht.
Meerveld Osteopathie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Meerveld Osteopathie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Brian Meerveld, Osteopaat DO.