Skip to content

Behandeling osteopaat

Osteopathie

Bij een osteopaat met de juiste opleiding, achtergrond en registratie bent u beslist in veilige handen. Osteopathie staat bekend om de milde manuele technieken en zachte handgrepen die zeer effectief zijn. Deze staan bekend als veilige behandeling. Het is aan te raden u zich te verdiepen in de achtergrond van uw aankomend behandelend therapeut.
Na voltooiing van zijn fysiotherapieopleiding heeft Brian Meerveld met succes de zes-jarige post-hbo-studie osteopathie afgerond. Brian is geregistreerd bij de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) en is ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).
De NOF ziet erop toe dat iedere geregistreerde osteopaat jaarlijks bijscholingscursussen volgt om zijn kennis en kunde op niveau te houden. Dit geldt dus ook voor Brian, die ook meer dan 14 jaar praktijkervaring heeft in de paramedische sector. Dit komt overeen met meer dan 25.000 behandelingen gericht op het wegnemen of verlichten van klachten van het bewegingsapparaat.
Osteopathie werkt vanuit wetenschappelijke basis. De Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (SWOO) genereert objectieve gegevens over osteopathie behandelingen. Bezoek voor meer informatie de website van de SWOO.

VI Photography 80 Medium Meerveld Osteopathie Leiden afbeelding

De behandeling door de osteopaat

De osteopaat gaat uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is. Het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden en heeft een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen.

Soms raakt het lichaam verstoord en treed er bewegingsverlies op, door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, operatie, stress of voedingsgewoonten. Dan heeft het lichaam hulp nodig om deze bewegingsbeperking te herstellen. Een osteopaat kan u daarbij helpen. Door gewrichten, spieren en bindweefsel te onderzoeken op mobiliteit. Bij bewegingsverlies, die in relatie staan tot de klacht zal de osteopaat overgaan tot behandeling.

Uitgebreide inventarisatie

Klachten in kaart brengen

Tijdens de eerste afspraak wordt uw lichamelijke klacht uitvoerig met u besproken. Vervolgens volgt het  onderzoek en wordt met u doorgenomen wat de bevindingen zijn alsmede de mogelijkheden tot behandelen. Tevens krijgt u advies en evt. oefeningen voor thuis.

Uw klacht staat centraal

Behandelsessies

Het daaropvolgende behandeltraject zal bestaan uit 4-6 behandelingen, veelal met een interval van 2 weken. Hiervan kan worden afgeweken als de aard van de klacht dat vereist. Mocht een behandeling eerder het probleem oplossen dan zal de sessie veel korter duren. In elke behandeling krijgt u feedback over de huidige status.

Ter voorkoming in de toekomst

Afsluiting en nazorg

Na de laatste behandeling volgt een evaluatie over het behandeltraject en de situatie zoals het is bereikt. Meestal is de klacht verdwenen en wordt de behandelsessie beëindigd. In het geval van langdurig bestaande klachten is het soms nodig om onderhoudsbehandelingen te doen. Dit valt buiten het traject en heeft een langere interval. Dit is altijd in samenspraak met de klant.

0 +
Jaar ervaring
0 +
Behandelingen per jaar
0 +
Nationaliteiten behandeld

Meenemen naar de behandeling

Voor uw eerste afspraak is het van belang om het intakeformulier ingevuld mee te nemen. Daarnaast uw ID-kaart en een badlaken.

Intakeformulier

Het intakeformulier kunt u downloaden van de homepage. Dit formulier bevat vragen betreffende uw klacht en klachtenverleden. Het is van belang om deze zo uitgebreid als mogelijk in te vullen zodat de osteopaat een duidelijk beeld heeft over de achtergrond van uw klacht. Hier wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk mee omgegaan.

Intakeformulier

ID-kaart

Behandelaars zijn wettelijk verplicht om de identiteit van verzekeringnemer vast te stellen. Dit kan via een ID-kaart, paspoort of rijbewijs.

Badlaken

Voor uw en onze hygiene vragen we u een schone handdoek of badlaken mee te nemen.